Staden sedd från ovan

Staden sedd från ovan

En stad är alltid en levande organism. Den utvecklas, transformeras, rivs ner och byggs upp igen i en ständig fågel Fenix-loop. Stadsplaneringens uppgift är att försöka bringa ordning i detta kaos. Att försöka bända naturens inneboende strävan efter att få växa fritt till något som är förutsägbart och möjligt att styra. Hur väl man har …

Gamla eller nya hus med bostadsrätter

Gamla eller nya hus med bostadsrätter

Förr i tiden bodde många människor på landsorten, ibland i undermåliga bostäder och med en infrastruktur där asfalterade vägar överhuvudtaget inte fanns. Även i mindre och större städer kunde det vara svårt att ta sig fram. När stigar och det som då kallades vägar blev lättare att färdas på så var det mycket kullersten som …

forma