Förnya staden med nya tak

Förnya staden med nya tak

Stadsplanering handlar om att designa staden genom att utforma byggnader och offentliga utrymmen. Genom smart stadsplanering kan städerna göras mer miljövänliga och förebygga klimatförändringarna. Den mest grundläggande delen av varje byggnad är taket eftersom det fungerar som en barriär mot regn, snö, hagel, kyla och vind. Ett dåligt tak innebär att det kan uppstå vattenskador …

Hitta hus i områden med bra stadsplanering

Hitta hus i områden med bra stadsplanering

Målet med stadsplanering är att använda vatten- och markområden på ett optimalt sätt. Olika samhällsintressen behöver vägas mot varandra, vilket sker i demokratiska och öppna processer. Kommunerna har ansvar för planeringen och ska bestämma och påbörja nya planer. När du letar efter ett nytt hus att köpa kan stadsplaneringen vara en viktig del i ditt …

Staden sedd från ovan

Staden sedd från ovan

En stad är alltid en levande organism. Den utvecklas, transformeras, rivs ner och byggs upp igen i en ständig fågel Fenix-loop. Stadsplaneringens uppgift är att försöka bringa ordning i detta kaos. Att försöka bända naturens inneboende strävan efter att få växa fritt till något som är förutsägbart och möjligt att styra. Hur väl man har …

Gamla eller nya hus med bostadsrätter

Gamla eller nya hus med bostadsrätter

Förr i tiden bodde många människor på landsorten, ibland i undermåliga bostäder och med en infrastruktur där asfalterade vägar överhuvudtaget inte fanns. Även i mindre och större städer kunde det vara svårt att ta sig fram. När stigar och det som då kallades vägar blev lättare att färdas på så var det mycket kullersten som …

Stadsplanering för vackra och funktionella städer

Stadsplanering för vackra och funktionella städer

För att städerna ska vara trivsamma och fungera bra att bo och arbeta i behövs stadsplanering som formar en helhet av byggnader, gator och torg. Redan i antikens Grekland införde Hippodromos det klassiska stadsrutnätssystemet. Städerna växte och under renässansen började man bygga städer enligt centralperspektivet, det vill säga med gator som strålar ut från ett …

Gamla sätt att anlägga nya vägar

Gamla sätt att anlägga nya vägar

Det finns många sätt att anlägga en väg på och sätten har varierat mycket genom årtusendena. Än idag kan man exempelvis hitta gamla stenlagda vägar från romarriket och det gamla sättet att bygga vägar på kan komma att anammas i modern tid. Nya vägar med hjälp av gamla lösningar? En väg förr i tiden kunde …

Paris – Ljusets stad

Paris – Ljusets stad

Paris kallas, förutom “kärlekens stad” förstås, också “ljusets stad”. Detta kommer sig av att Paris var Europas första stad att få elektrisk gatubelysning. Den moderna stadsplaneringen kom till när baron George-Eugène Haussmann gjorde om staden totalt under 1800-talets mitt. Haussmann ville försköna Paris och med hjälp av Napoleon III och hans makt tvångsinlöstes 27 000 …

Stadsplaneringens hemligheter

Stadsplaneringens hemligheter

Österrikes huvudstad Wien rankas som den bästa staden i världen att leva i. Det gör det till en bra stad att titta på som ett exempel på väl utförd stadsplanering. Infrastrukturen i Wien är administrerad in i minsta detalj och koordineras under en välformulerad detaljplan, ”Wiener Stadtwerke”. En stadsplan som nu har mer än 70 …

Vad är stadsplanering?

Vad är stadsplanering?

Stadsplanering är den del av samhället som utgör grunden för många städers uppbyggnad. I tätbebyggelser är stadsplanering ett måste för att ge form åt helheten av byggnaderna, torgen och gatorna. Stadsplanering gjordes till en början av den enkla orsaken att man ville förhindra konflikt mellan parter i ett samhälle genom att dra gränslinjer mellan byggnadskvarteren …

Snurriga städer

Snurriga städer

Det finns vissa städer som du har en stor riska att du går vilse världen över. För deras stadsplanering verkligen är snurrig och dåligt planerad. Men det behöver inte vara några problem så länge du har en karta med dig när det är dags att bege sig ut för att utforska metropolerna. För det är …

forma