Vad är stadsplanering?

Stadsplanering är ett uråldrigt sätt att rita upp och planera en stad så att den fungerar så väl som möjligt. Man kallar detta även för stadsreglering och för de som arbetar med detta är det viktigt att man sitter inne med många kunskaper. Det gäller att man känner till stadens omgivningar, underlag och natur liksom hur den ligger i relation till alla samhällen. Hur kan man bäst färdas inom staden och hur tar man sig till och från den? Frågorna är många och det är just därför som erfarna stadsplanerare anlitas när det är dags att antingen bygga en ny stad eller förbättra en redan existerande sådan.

Med hjälp av satelliter kan idag vem som helst gå in på Google Earth och se på hur olika städer är belägna och planerade och det kan vara riktigt fascinerande då man ibland kan se olika former eller hur staden växt. Ett exempel är den italienska renässans staden Palmanova som ursprungligen byggdes i en mycket intrikat stjärnform så att den skulle vara väl skyddad från alla håll. Denna form av stadsplanering kallades för radialplan och gick alltid ut på att man skulle kunna få in ett stort antal torn runt sin stadsmur samtidigt som staden hålls kompakt och försvarbar. För det är just beskydd som alltid motiverat de flesta stadsplanerare när de satt igång med stora projekt.

Bland de vanligaste stadsplanerna är det så kallade rutmönstret där man med en rad större och mindre gator helt enkelt ritar in en stad i rutor. Detta är ett enkelt sätt som är relativt lätt att genomföra och bland de bästa exempel på detta är Manhattan i New York. Här har man ritat upp ett antal större avenyer som korsas av ett större antal mindre gator och med det är alla adresser klara; man bor till exempel på tredje avenyn och femtionde gatan istället för Roslagsgatan fyra. De antika romarna hade en viss förkärlek till denna typ av stadsplanering vilket man fortfarande kan se i gamla romerska städer som Paris.

En version av rutnätsmönstret möter man även i Stockholm, även om Gustav III planer att göra om staden inte riktigt hann genomföras. Man ser det i den stora Sveavägen som löper som en stor boulevard men som sedan stoppas vid Sergels torg. Stockholm har alltid haft en ganska unik stadsplanering eftersom staden är byggd på många öar så här har stadsplanerarna haft ett sjå med att inte bara lägga planer för bra och praktiska grannskap men också för en så smidig kommunikation mellan de olika öarna/stadsdelarna som möjligt.

På mitten av 1900-talet började man över hela Europa bygga något som kallas satellitstäder. Dessa tillhör större städer men fungerar som egna, självständiga små enheter med allt vad det innebär: torg, kyrka, livsmedelsbutiker, parker etc. I Sverige är Vällingby intill Stockholm ett av de första exemplen på detta.

forma