Antikens genier och idéer

Dinokrates var en av den antika världens främsta arkitekter och det var inte för inte som han anlitades av den makedonske kungen Alexander den Store då denne villa genomföra olika byggnadsprojekt, inte minst staden Alexandria i Egypten som än idag är en högst aktiv och fungerande stad. Detta var ett av de mest prestigefyllda uppdrag som en stadsplanerare kunde få och för att genomföra detta storslagna projekt anlitade Dinokrates många olika experter, inklusive en vatteningenjör som ritade planer och byggde stadens intrikata avloppsnät. Ingenting lämnades åt slumpen och staden bygger fortfarande på den antika modellen även om den växt avsevärt sedan dess.

När det var dags att rita upp stadsplanen visste Dinokrates att inte själv försöka hitta på en ny plan utan istället använde han ritningarna från den dittills mest respekterade grekiska stadsplaneraren. Han hette Hippodamus av Miletus och levde över ett århundrade tidigare, på 400-talet f.Kr. Detta ingenjörs geni hade bland annat gjort hela stadsplanen för den berömda hamnstaden Pireus nära Athen, liksom Rhodos nya stad och restaureringen av hans hemstad Miletus.

Det som var så unikt med Hippodamus var att han förstod att tillämpa många olika kunskaper i sitt planerande, inte minst filosofi, matematik och statsvetenskap. För att en stad skulle fungera väl, ansåg han, borde den bestå av 10 000 fria män plus hustrur, liksom nästan lika många slavar. Folk skulle bo enligt sin klass, av vilka det fanns tre: soldater, bönder och arbetare. Dessutom skulle allt land indelas i tre kategorier: heligt, officiellt och privat.

Tycka vad man vill om Hippodamus idéer men faktum är att hans städer fungerade så utomordentligt att de lång förebild för många av den antika världens stadsplanerare i många århundraden.

forma