Från blandstad till enfaldstad

Göteborg är för många en rolig stad med mycket att erbjuda och det är inte för inte som göteborgare ofta anses vara glad och gemytliga med ett vasst sinne för humor. Vissa tycker dock inte att staden gör sig till sin rätta längre, då dålig stadsplanering fått den att bli alltmer tråkig och monoton. Och inte ser det ut att bli bättre!

Ett av problemen anses vara sättet man jobbar på när det är dags att planera nya byggen i staden. Kommunen anställer ständigt samma arkitektfirmor, ofta mycket stora och anrika, vilket för att varje nytt projekt får exakt samma prägel. I stället menar många att man skulle kunna börja använda mindre firmor och dela upp arbetet på så vis att Göteborg får en större fördelning mellan mindre lotter och stora platser, små och stora hus etc. Detta skulle ge mer liv åt staden och bli trevligare för alla att vistas i.

Ledaren i tidningen Göteborgsposten kallar till och med sitt hem för en enfaldstad istället för det allmänt accepterade blandstad, och ser med nostalgi tillbaka på det vackra Göteborg som till stor del revs i början på 1900-talet.

forma