Gamla sätt att anlägga nya vägar

Det finns många sätt att anlägga en väg på och sätten har varierat mycket genom årtusendena. Än idag kan man exempelvis hitta gamla stenlagda vägar från romarriket och det gamla sättet att bygga vägar på kan komma att anammas i modern tid.

Nya vägar med hjälp av gamla lösningar?

En väg förr i tiden kunde vara mer eller mindre avancerad och på mindre välbärgade platser runt om i världen byggs fortfarande vägarna på samma sätt som var vanligt här i Sverige innan industrialismen. Det vill säga alltifrån ler- och grusvägar till stenlagda vägar av olika slag. Även trä har använts för att anlägga vägar för att slippa trampa runt i lera. Just trä är ett väldigt hållbart material då det, till skillnad från dagens asfalt, är ett organiskt naturmaterial. Det framställs på naturlig väg genom förädling av skog och till skillnad från asfalt är produkten färdig att användas direkt. I takt med att fler väljer bort bilen, kan städerna komma att ändra utseende och bli mer organiska i takt med att asfalten byts ut mot trä. Men tills dess får vi nöja oss med att ha trägolv inomhus. Om du vill lägga ett trägolv kan du kolla upp ett bra pris för att lägga golv i din bostad.

Hållbara vägar

Begreppet hållbarhet genomsyrar hela vår omvärld och det påverkar även dagens stadsarkitekter. När man pratar om hållbarhet menar man inte lösningar eller produkter som ska hålla länge, vilket man kanske kan tro. Det handlar snarare om vad som är hållbart utifrån en miljöaspekt och vad som påverkar djur och natur så lite som möjligt. Att exempelvis planera en “hållbar väg” innebär därför inte att anlägga en väg som ska hålla i tusentals år, utan snarare om att anlägga den på ett sätt som skapar en minimal påverkan på människor, djur och natur och som gör det möjligt för naturen att enkelt bryta ner materialet igen.

forma