3R programmet på plats i årets Almedalen

Under Almedalsveckan 2016 i Visby arrangeras ett kunskapsseminarium kring ”Kan personal och patienter kravställa vårdens digitala generationsskifte”?

LÄS MER

En vanlig dag på akuten

Problemen är desamma i många svenska regioner och landsting. En splittrad IT-miljö med otaliga system som inte kan kommunicera skapar problem i vårdflödet.  Se filmen med Kristine Christiansen Rygge, akutläkare och sektionschef vid akutmottagningen på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg där hon visar sin it-vardag.

Se filmen

Detta är 3RFvm

Programmet 3R Framtidens vårdinformationsmiljö (3RFvm) ägs, drivs och finansieras gemensamt av Region Skåne, Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen.

Uppdraget är att skapa framtidens vårdinformationsmiljö inom hälso- och sjukvårdsområdet. Med begreppet informationsmiljö menar vi funktioner som kommunikation, integration, proaktivitet och mobilitet för att skapa processtöd för verksamhet och invånare. Informationsmiljön skapar förutsättningar för beslutsstöd inom hälso- och sjukvården samt förutsättningar för kommunikation mellan vården och patienten. Uppdraget omfattar även forsknings-, och kunskapsstöd samt verktyg för styrning och ledning. Funktionerna ska vara tillgängliga i realtid genom standardiserade digitala tjänster och verktyg för alla behöriga vårdgivare och för invånaren. Utgångspunkten i arbetet är också patientens behov av både sjukvård, hälsovård och information vid varje kontakt med olika vårdgivare. Samhället, invånare och medarbetare ska förvänta sig att de digitala tjänster som styr övriga vardagen ska fungera lika bra inom hälso- och sjukvårdens områden.

Förutsättningarna för 3RFvm styrs av Programdirektivet för 3R som är politiskt beslutat i samtliga regioner.

Läs Programdirektiv

Region- och landstingsfakta

Fakta om regionerna i 3R samarbetet