Informationsmöte om 3R Framtidens vårdinformationsmiljö

Den 7 april 2016 arrangerade Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen ett informationsmöte om 3R Framtidens vårdinformationsmiljö på Lisebergsteatern i Göteborg. Klicka nedan för att ta del av film och presentation från dagens informationsmöte.

Se film och presentation

En vanlig dag på akuten

Problemen är desamma i många svenska regioner och landsting. En splittrad IT-miljö med otaliga system som inte kan kommunicera skapar problem i vårdflödet.  Se filmen med Kristine Christiansen Rygge, akutläkare och sektionschef vid akutmottagningen på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg där hon visar sin it-vardag.

Se filmen

Detta är 3RFvm

Programmet 3R Framtidens vårdinformationsmiljö (3RFvm) ägs, drivs och finansieras gemensamt av Region Skåne, Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen.

Uppdraget är att skapa framtidens vårdinformationsmiljö inom hälso- och sjukvårdsområdet. Med begreppet informationsmiljö menar vi funktioner som kommunikation, integration, proaktivitet och mobilitet för att skapa processtöd för verksamhet och invånare. Informationsmiljön skapar förutsättningar för beslutsstöd inom hälso- och sjukvården samt förutsättningar för kommunikation mellan vården och patienten. Uppdraget omfattar även forsknings-, och kunskapsstöd samt verktyg för styrning och ledning. Funktionerna ska vara tillgängliga i realtid genom standardiserade digitala tjänster och verktyg för alla behöriga vårdgivare och för invånaren. Utgångspunkten i arbetet är också patientens behov av både sjukvård, hälsovård och information vid varje kontakt med olika vårdgivare. Samhället, invånare och medarbetare ska förvänta sig att de digitala tjänster som styr övriga vardagen ska fungera lika bra inom hälso- och sjukvårdens områden.

Förutsättningarna för 3RFvm styrs av Programdirektivet för 3R som är politiskt beslutat i samtliga regioner.

Läs Programdirektiv

Region- och landstingsfakta

Fakta om regionerna i 3R samarbetet