Vad är stadsplanering?

Vad är stadsplanering?

Stadsplanering är ett uråldrigt sätt att rita upp och planera en stad så att den fungerar så väl som möjligt. Man kallar detta även för stadsreglering och för de som arbetar med detta är det viktigt att man sitter inne med många kunskaper. Det gäller att man känner till stadens omgivningar, underlag och natur liksom …